เชิญรับฟังสัมมนา “FUTURE INDUSTRY...เข้าใจ & เท่าทัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมตามแนวคิด Circular & Green Economy  และก้าวสู่ Carbon Neutrality”

เชิญรับฟังสัมมนา “FUTURE INDUSTRY...เข้าใจ & เท่าทัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมตามแนวคิด Circular & Green Economy  และก้าวสู่ Carbon Neutrality”


เชิญรับฟังสัมมนา “FUTURE INDUSTRY...เข้าใจ & เท่าทัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมตามแนวคิด Circular & Green Economy 
และก้าวสู่ Carbon Neutrality”

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ภายในงาน ECO Innovation Forum 2022
--------------
คลิ๊กลงทะเบียน : https://www.zipeventapp.com/e/ECO-Innovation-Forum-2022
--------------
ประเด็นสำคัญ
♻️ ผลสำเร็จการพัฒนานิคมฯ และโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)  
♻️ เสวนาหัวข้อ Trend อุตสาหกรรม/นวัตกรรมใหม่ “ก้าวสู่ Carbon Neutrality”  
• พลังคนรุ่นใหม่ ผนึกกำลังแก้ไขปัญหาสังคม โลกรวน 
• Modular Design for Circular economy
• Food for the Future
• ยานยนต์พลังงานแห่งอนาคตเพื่อ Green Mobility 
♻️ บรรยายพิเศษ “เท่าทันกฎหมายและสิทธิประโยชน์ใหม่”
• มาตรการ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาช่วยให้อุตสาหกรรมก้าวสู่ Carbon Neutrality 
• สิทธิประโยชน์ขับเคลื่อน Carbon Neutrality
--------------
จัดโดย สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 

➡️สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-345-1157

#FTI #WEIS #CarbonNeutrality #Carbon #EcoFactory

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
68

Online
0

Total
200,495