งานสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 : ECO Innovation Forum 2022 Eco Journey to Carbon Neutrality

งานสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 : ECO Innovation Forum 2022 Eco Journey to Carbon Neutrality


เส้นทางสู่ความยั่งยืน รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

งานสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 : ECO Innovation Forum 2022
Eco Journey to Carbon Neutrality

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

????คลิ๊กลงทะเบียน : https://www.zipeventapp.com/e/ECO-Innovation-Forum-2022

✅ภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการ และงานสัมมนาหัวข้อต่างๆ อาทิ

♻️ การปาฐกถาพิเศษ “6S ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน 
โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
♻️ ผลสำเร็จการพัฒนานิคมฯ และโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)  
♻️ New Chapter ของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
♻️ FUTURE INDUSTRY...เข้าใจ & เท่าทัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม ตามแนวคิด Circular & Green Economy และก้าวสู่ Carbon Neutrality
       - Trend อุตสาหกรรม/นวัตกรรมใหม่ “ก้าวสู่ Carbon Neutrality”   
      - เท่าทันกฎหมายและสิทธิประโยชน์ใหม่ 
♻️ พิธีมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ

จัดโดย สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 

➡️สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-345-1157

#FTI #WEIS #CarbonNeutrality #Carbon #EcoFactory

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
6

Online
0

Total
206,943