ขอเชิญร้านค้าลงทะเบียน : Thai Green Directory (TGD)

ขอเชิญร้านค้าลงทะเบียน : Thai Green Directory (TGD)


ขอเชิญร้านค้าลงทะเบียน : Thai Green Directory (TGD)

ลงทะเบียนฟรี !!! คลิ๊ก https://www.thaigreendirectory.com/login

TGD คือระบบฐานข้อมูลรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Thai Green Directory) และรายชื่อผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

----------------

 คุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียน (ร้านค้า)

1. ร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่ได้รับรองฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีใน Platform Thai Green Directory

2. จดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนพาณิชย์

----------------

 ประโยชน์ของ Thai Green Directory 1. มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

1. มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

2. กระตุ้นยอดขายในกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. เป็นบัญชีรายการสินค้าสำหรับภาครัฐ และเอกชน ในการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

----------------

        ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

2. Admin พิจารณาคุณสมบัติ -> รอ approve เมื่อได้ approve จะมี อีเมลส่งถึงท่าน

3. เข้าสู่ระบบ

4. เลือกสินค้าที่มีภายใน TGD

5. แสดงสินค้าภายในร้าน

----------------

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02- 345 - 1155

#FTI #WEIS #TGD #THAIGREENDIRECTORY

 

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
83

Online
0

Total
200,510