เชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)"

เชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)"


เชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)"
-------------
กลุ่มเป้าหมาย : โรงงานทุกประเภท ทุกขนาด ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และ สมุทรปราการ 
-------------
กิจกรรมที่เข้าโรงงาน :  
1. วินิจฉัยปัญหาของสถานประกอบการ
2. ให้คำปรึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
3. แนะนำมาตรการการใช้ทรัพยากร (น้ำ พลังงาน วัตถุดิบ สารเคมี) การจัดการกากของเสีย การจัดการมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4. การเตรียมพร้อมขอการรับรอง Eco Factory 
-------------
 ประโยชน์ที่โรงงานได้รับ :  
>| ช่วยลดต้นทุนการผลิต
>| เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ น้ำ พลังงาน สารเคมี
>| ช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย มลพิษอากาศและของเสียภายในโรงงาน
>| ได้รับการรับรอง ECO Factory (ตามความพร้อมโรงงาน)
-------------
ลงทะเบียนคลิ๊ก : https://forms.gle/xufHL1a5nASZbHrZ9 
ปิดรับสมัคร 31 ต.ค. 65

☎️สนใจติดต่อ 
คุณจิรพนธ์ โทรศัพท์ 023451182
คุณอลิษา โทรศัพท์ 023451156
#FTI #WEIS #RECP

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
57

Online
0

Total
121,754