เชิญชวนสมัครอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2564 ประเภท Circular Economy

เชิญชวนสมัครอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2564 ประเภท Circular Economy


ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครชิงรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2564 ประเภท Circular Economy ซึ่งจะมอบให้เป็นครั้งแรกในงาน "The Prime Minister's Industry Awards 2021" โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้ประกอบการที่ได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมัครวันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://qrgo.page.link/DbkZW หรือ http://www.industry.go.th/industry_award
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
20

Online
0

Total
206,957