โปร x2 เมื่อเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมที่ได้ Green Hotel

โปร x2 เมื่อเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมที่ได้ Green Hotel


+ เพียงโชว์หน้า Green Card Application หรือใช้คะแนนเป็นส่วนลดตามเงื่อนไขที่ระบุใน Green Card Application 

+ ถ่ายรูปใบเสร็จเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมที่ได้ Green hotel มาในแอพพลิเคชั่น จะได้คะแนน 2 เท่า  (จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

+ รับสิทธิ์ลุ้นโชคของรางวัลทุกสิ้นเดือนของทุกเดือน ใน GREEN CARD APPLICATION 

ค้นหาข้อมูลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมวด “โรงแรม รีสอร์ท สปอร์ตคลับ และสปา” 

#สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
#แอปเดียวเขียวทั่วไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
5

Online
0

Total
162,153